Simulacrum

Tijdschrift voor kunst en cultuur

Simulacrum x Uitkijk: Grey Gardens + The Gleaners and I

Redactie

Celebrating the launch of Simulacrum’s new issue, DIRT, this Simulacrum x De Uitkijk edition will open its doors with a short feature film: Barros by Barros (2021) is a five minute audiovisual adventure into Luan Barros’ treatment of dirt (‘barro’ is the Portuguese word for clay) and rigid societal structures. Celebrating “ourselves, our roots and our desires” the characters of Barros by Barros allow themselves to thrive despite being forced to grow in an environment that was not designed for them.

Barros’ work foreshadows the night’s first full length screening. In the 1975 documentary Grey Gardens, directors Albert and David Maysles introduce the audience to ‘Little’ and ‘Big’ Edie, the estranged aunt and first cousin of Jacqueline Onassis. By 1973 the two Edies, a reclusive pair of upper class mother and daughter, had retired from society into their East Hampton 14 room mansion of Grey Gardens. Asked by their cousin Lee Radziwill, the younger sister of Jacqueline, to film the property in order to narrate her childhood memories of the house, Albert and David Maysles visited the two Edies and became fascinated with their mode of life. Wearing mink fur coats and silken head scarves, the two Edies reportedly shared their property with about fifty two feral cats. Although the estate’s state of abandonment had prompted inspection and an eviction order on behalf of the Suffolk state’s health department, ‘Little’ and ‘Big’ Edie had continued to inhabit their squalid surroundings with a charisma that made of Grey Gardens one of the cult classics of American Direct Cinema and a truly mesmerizing account of a life surrounding by dirt.

After a short break, the evening will continue with the last film of this double-feature: one of Agnès Varda’s most well-known master pieces: The Gleaners and I (2000). Talking about The Gleaners and I in Sight & Sound Agnès Varda reportedly said: “I’ve never in my entire career felt that people have loved a film of mine as much as this one.” The documentary, which competed in the Official Selection of the Cannes Film Festival, is an intimate treatment of French gleaners from all social strata. Stretching the definition of ‘gleaner’ beyond the canonical idea impoverished harvesters depicted by French realism in the oils of Jean-François Millet and Jules Breton, Varda traveled through early 2000 rural and urban France documenting gleaners of crops, supermarket food waste and old, discarded objects. In the interviews she carries out with the gleaners, junk emerges as a “cluster of possibilities”, making this film a perfect conclusion to this evening focused on DIRT conceived as a generative space of transformative character.

Purchase your tickets via Uitkijk: https://uitkijk.nl/film/double-bill-x-simulacrum-grey-gardens/ & https://uitkijk.nl/film/double-bill-x-simulacrum-the-gleaners-and-i/.

Simulacrum x Uitkijk: Grey Gardens + The Gleaners and I (NL)

Ter gelegenheid van de lancering van Simulacrums nieuwe nummer, DIRT, opent deze Simulacrum x De Uitkijk editie haar deuren met een korte speelfilm: Barros by Barros (2021) is een vijf minuten durend audiovisueel avontuur in Luan Barros’ behandeling van vuil (‘barro’ is het Portugese woord voor klei) en rigide maatschappelijke structuren. Terwijl ze “onszelf, onze wortels en onze verlangens” vieren, laten de personages van Barros by Barros zichzelf gedijen, ondanks dat ze gedwongen worden te groeien in een omgeving die niet voor hen is ontworpen.

Het werk van Barros is een voorbode van de eerste avondvullende vertoning van de avond. In de documentaire Gray Gardens uit 1975 laten regisseurs Albert en David Maysles het publiek kennismaken met ‘Little’ en ‘Big’ Edie, de vervreemde tante en nicht van Jacqueline Onassis. In 1973 hebben de twee Edies -een moeder en dochter uit de hogere klasse- zich als het ware teruggetrokken uit de samenleving in hun enorme herenhuis met veertien kamers in East Hampton, Gray Gardens. De regisseurs Maysles werden door Lee Radzwill de jongere zus van Jacqueline, gevraagd om het pand te filmen en haar jeugdherinneringen aan het huis te vertellen. De regisseurs raakten gefascineerd door hun manier van leven. De twee Edies droegen nertsbontjassen en zijden hoofddoeken en deelden naar verluidt hun eigendom met ongeveer tweeënvijftig wilde katten. Hoewel de staat van verlatenheid van het landgoed aanleiding had gegeven tot inspectie en een uitzettingsbevel namens de gezondheidsafdeling van de staat Suffolk, waren ‘Little’ en ‘Big’ Edie in hun smerige omgeving blijven wonen. Het charisma dat deze film behelst toont een document van een leven omringd door vuil en heeft Grey Gardens tot een van de cult klassiekers van American Direct Cinema gemaakt.

Na een korte pauze gaat de avond verder met de laatste film van deze dubbel vertoning: een van Agnès Varda’s bekendste meesterwerken: The Gleaners and I (2000). Varda vertelde in Sight & Sound het volgende over The Gleaners and I: “Ik heb nog nooit in mijn hele carrière het gevoel gehad dat mensen zoveel van een film van mij hebben gehouden zoals van deze.” Deze documentaire -die meedeed aan de officiële selectie van het filmfestival van Cannes- is een intieme behandeling van Franse verzamelaars uit alle sociale lagen. Varda gaat in deze film voorbij aan het idee van canoniek verzamelen. Al reizend door het landelijk en stedelijk Frankrijk van de beginjaren 2000, interviewt ze mensen die overblijfselen van supermarkten, gewassen en oude afdankers verzamelen. In deze gesprekken komt rommel naar voren als een ‘cluster van mogelijkheden’, waardoor deze film een ​​perfecte afsluiting is van deze avond gericht op DIRT, opgevat als een generatieve ruimte met een transformerend karakter.

Bestel je tickets via de Uitkijk: https://uitkijk.nl/film/double-bill-x-simulacrum-grey-gardens/ & https://uitkijk.nl/film/double-bill-x-simulacrum-the-gleaners-and-i/.