Simulacrum

Tijdschrift voor kunst en cultuur

Abonneren

Door een jaarabonnement af te sluiten krijgt u Simulacrum vier maal per jaar thuis gestuurd.
Een jaarabonnement op Simulacrum kost €25,-. Studenten betalen het voordelige tarief van €20,-.

Simulacrum komt onbezoldigd en zonder winstoogmerk tot stand. U kunt Simulacrum steunen door een donateursabonnement af te sluiten – dit kan vanaf €50,- per jaargang.

Onze incasso vindt jaarlijks in het najaar plaats. Wilt u zich later dan dit moment abonneren, nemen wij per e-mail contact met u op over een alternatieve betaalwijze.