Magische Miniaturen: Middeleeuwse pracht en praal in Utrecht

*Dit is een bewerkte en ingekorte versie. De volledige tekst is te lezen op de website van Eindeloos. Maandblad voor studenten (kunst)geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam: https://eindeloosweblog.wordpress.com. Bij binnenkomst van de tentoonstelling waan je je in een bloemenzee. De uitvergrote kunststof bloemen doen eerder denken aan een modern kunstwerk dan dat ze refereren aan … meer