Een duur gekocht echtpaar: Rembrandts portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit

De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft in een brief van 1 februari 2016 aan de Tweede Kamer laten weten dat de Franse en de Nederlandse Staat op 25 januari 2016 een koopovereenkomst met baron De Rothschild hebben getekend, waarbij zij voor 160 miljoen euro eigenaar zijn geworden van de portretten van Maerten Soolmans en … meer