Body Talk: feminisme, seksualiteit en het lichaam in het werk van zes Afrikaanse kunstenaressen

‘Wat is een Afrikaans vrouwenlichaam? Het ultieme voorwerp van patriarchale offervaardigheid? Is het een onschendbaar of geschonden lichaam, dat grensoverschrijdend tussen rassen en seksen de geschiedenis ensceneert en belichaamt? Of dat alles tezamen?’