Simulacrum

Tijdschrift voor kunst en cultuur

Over

Simulacrum is een tijdschrift voor kunst en cultuur, dat dient als laagdrempelig en kwalitatief publicatieplatform voor studenten en deskundigen uit het veld. Per jaar verschijnen vier nummers, iedere keer onder de noemer van een bepaald thema. De onderwerpen worden altijd benaderd vanuit verschillende disciplines binnen de kunst- en cultuurwetenschappen, en zowel in historisch als hedendaags perspectief geplaatst.

Voor elk nummer is Simulacrum op zoek naar wetenschappelijke artikelen, interviews, columns en kunstenaarsporfolio’s. Schroom ook als jonge en onervaren schrijver niet om een bijdrage te leveren. Voor veel auteurs die je voorgingen is Simulacrum een belangrijk begin geweest in hun (schrijf)carrière. In de regel wordt iedereen in meerdere redactierondes begeleid met schrijftips om tot een kwalitatief hoogstaand artikel te komen, zowel wat betreft vorm als inhoud. Heb je ideeën of een opzet voor een artikel? Mail deze naar info@simulacrum.nl.

Simulacrum komt onbezoldigd tot stand door een bevlogen redactie bestaande uit studenten en alumni van de Universiteit van Amsterdam. Het tijdschrift wordt vormgegeven door Celina Yavelow en Freja Kir. De website is ontwikkeld door Robert-Jan Korteschiel.

Leden van de adviesraad van Simulacrum zijn Petra Brouwer, Nat Muller, Domeniek Ruyters en Margriet Schavemaker.  

Verkooppunten van Simulacrum zijn onder andere Athenaeum Boekhandel (Amsterdam), Boekhandel Kirchner (Amsterdam), Architectura et Natura (Amsterdam), Peer Paper Platform (Amsterdam), De Literaire Boekhandel (Utrecht), Kröller-Müller Museum (Otterloo) en Cobra Museum (Amstelveen).

Stichting Simulacrum
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
E-mail: info@simulacrum.nl
Facebook: stichtingsimulacrum

Bank: NL41 INGB 0000327045
KvK: 41210910
ISSN 0929-7480

logo-nieuwe-garde-grootSimulacrum is partner van De Nieuwe Garde

Redactie

Jorien Soepboer

Jorien Soepboer is penningmeester van Simulacrum. Ze volgt de master Museumconservator aan de Universiteit van Amsterdam.

Katarina Schul

Katarina Schul is fondsenwerver en medewerker optimalisering & efficiency bij Simulacrum. Ze studeerde Culturele Antropologie in combinatie met Italiaanse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en deels aan de Università di Bologna.

Marloe Mens

Marloe Mens is verantwoordelijk voor de advertenties van Simulacrum. Ze volgt de master Kunstgeschiedenis met als specialisatie moderne en hedendaagse kunst aan de Universiteit van Amsterdam.

Matisse Huiskens

Matisse Huiskens is hoofdredacteur van Simulacrum en was daarvoor verantwoordelijk voor de evenementen. Hij volgt de onderzoeksmaster Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Sara-Lot van Uum

Sepp Eckenhaussen

Sepp Eckenhaussen is verantwoordelijk voor de evenementen van Simulacrum. Hij volgt de onderzoeksmaster Kunstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.