Simulacrum

Tijdschrift voor kunst en cultuur

Voorwaarden

– Een jaarabonnement op Simulacrum kost voor studenten €20,-, voor niet-studenten €25,- en voor vrienden van Simulacrum €50,-.

– Voor het doorgeven van adreswijzigingen gelieve een e-mail te sturen met het oude en het nieuwe adres naar info@simulacrum.nl. Wijzigingen dienen minstens een week voor de verhuizing per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Misgelopen nummers worden niet nagezonden.

– Opzeggingen kunnen per e-mail worden gedaan tot vier weken voor het begin van de nieuwe jaargang op 1 september. Abonnementen worden automatisch verlengd.