Simulacrum

Tijdschrift voor kunst en cultuur

Jrg. 24 #2 Het Collectief

Redactie

Als eenlingen staan we weerloos ten opzichte van anonieme processen en systemen die onze wereld beheersen. Verenigt u! luidt het devies – alleen zo bieden we hieraan tegenwicht. Op verschillende manieren wordt het gemeenschapsdenken aangemoedigd. Op grote schaal wordt een participatiemaatschappij gestimuleerd waarin grote verantwoordelijkheden voor onze omgeving van ons worden geëist. Digitale platforms als BlaBlaCar, Peerby of Couchsurfing faciliteren een eenvoudige uitwisseling van diensten. Ook in de kunstwereld wordt naar gemeenschap gezocht: steeds vaker worden museale collecties samengevoegd, aankopen gedeeld en voegen musea zich samen in confederaties als L’Internationale. De bezuinigingen van de afgelopen jaren kweekten binnen de kunstsector een krachtig collectief ideaal, een wapen in de strijd tegen de teloorgang van cultuur. Door de gemeentelijke overheid wordt het openen van artistieke broedplaatsen toegejuicht om hun verbindende sociale en economische potentieel. Het individualisme bevindt zich op een dood spoor, dat beseffen kunstenaars zich ook. Daarom kiezen zij bewust voor het grotere geheel, zoeken zij naar samenwerkingsverbanden en vormen ze collectieven.

In dit nummer laat Simulacrum een aantal jonge en meer gevestigde collectieven zelf aan het woord. Wat drijft de leden om hun krachten te bundelen? Zijn het principes die hen verbinden, of juist de onderlinge tegenstellingen die hen tot een veelvormig geheel maken? Zijn het ideologische overwegingen, of overeenstemming in het ontbreken van een einddoel? In Het Collectief wordt het heiligdom van de gemeenschapszin ontvouwd, bezongen en stevig aan de kaak gesteld.

Het nummer is vanaf nu te koop bij onze verkooppunten of bestelbaar via info@simulacrum.nl

INHOUDSOPGAVE

1. ARTIKEL
If you want to play with power, you have to show off
Kunstenaarscollectief ACAD&C
Clara Ronsdorf

2. ARTIKEL
W139
Experimenteren met principes
Koen Bartijn

3. ARTIKEL
A brief encounter
Michele Sanmicheli en Giorgio Vasari in Venetië
Wouter Wagemakers

4. COLUMN
The collective at work
Kulter

5. PORTFOLIO
Vervlechting van disciplines in het collectief
Suze May Sho
Julia Steenhuisen en Nora Veerman

6. GEDICHT
De goeden tegen de slechten
Anna Dupon

7. ARTIKEL
Reconciliation between opposites
Huit Facettes Interaction’s artistic workshop as social intervention intercultural exchange
Judith Couvee

8. COLUMN
Geluid vrijmaken
Arie Altena [Oorbeek]

8. OPINIE
Het verbod op anders denken
Domeniek Ruyters