Guerillery: In Situ

We zijn geneigd te denken dat een huis een vaststaand gegeven is in ons leven; een stenen ankerpunt waar we altijd op kunnen terugvallen. Niet voor niets bestaat de uitdrukking dat iets staat ‘als een huis’. Toch is ieder huis aan verandering onderhevig. De bewoners wisselen van tijd tot tijd, er wordt verbouwd en de … meer