Simulacrum

Tijdschrift voor kunst en cultuur

Privacy Statement

Stichting Simulacrum (“Simulacrum”) is uitgever van het tijdschrift “Simulacrum – Tijdschrift voor kunst en cultuur”. Simulacrum houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving en verkregen persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt.

Abonnees – Persoonsgegevens van een abonnee worden door Simulacrum gebruikt om uitvoering te geven aan de met de abonnee gesloten overeenkomst en om de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Het tijdschrift moet bijvoorbeeld bij de abonnee thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat Simulacrum de persoonsgegevens van de abonnee doorgeeft aan de distributeur en de bezorger. Simulacrum bewaart deze persoonsgegevens tot en met twee jaar na de verstrekking of zoveel langer als Simulacrum daartoe is verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Auteurs – Simulacrum heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van auteurs van bijdragen aan het tijdschrift te verwerken. De auteurs geven bovendien toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken. De persoonsgegevens worden verwerkt om contact met de auteurs te kunnen onderhouden. Ook worden de naam en eventueel een korte biografie van de auteur weergegeven bij de publicatie van de bijdrage in het tijdschrift. Simulacrum bewaart deze persoonsgegevens tot en met twee jaar na de verstrekking of zoveel langer als Simulacrum daartoe is verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Adverteerders en zakelijke relaties – Simulacrum gebruikt de verstrekte persoonsgegevens van adverteerders en andere zakelijke relaties om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomsten en om de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. De persoonsgegevens van adverteerders en andere zakelijke relaties worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Sollicitanten – Als je bij Simulacrum solliciteert, gebruikt deze jouw persoonsgegevens voor de afhandeling van jouw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door jou aan Simulacrum verstrekte persoonsgegevens worden door Simulacrum bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daar toestemming voor hebt gegeven worden jouw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Word je aangenomen bij Simulacrum, dan worden jouw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Nieuwsbrief – Simulacrum gebruikt met toestemming jouw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Je kunt je uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

Doorgifte – Simulacrum maakt bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van online applicaties, zoals Google Docs en MailChimp. De servers van deze applicaties bevinden zich onder meer in landen waarbinnen de Algemene Verordening Gegevensverwerking niet geldt.

Rechten – Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

Vragen of klachten – Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacy beleid kun je een e-mail sturen aan info@simulacrum.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Stichting Simulacrum

Turfdraagsterpad 9

1012 XT Amsterdam

E-mail: info@simulacrum.nl

Facebook: stichtingsimulacrum

Instagram: simulacrumamsterdam